Sätt din förskola på Förskolekartan

Sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt samhälls­problem i Sverige idag. Lågt räknat är det tre barn i varje klass som blir utsatta för sexuella övergrepp. Färska siffror säger nu att ett av fem barn utsätts i Sverige.* 90% av förövarna är en nära anhörig till barnen och tillsammans med förskolor kan vi förebygga problemen genom att lära barn och vuxna integritet.

Vad kan jag som vårdnadshavare göra?
Vad kan vi som förskola göra?

För att nå målet att antalet sexuellt utnyttjade barn ska bli noll finns Förskolebrevet och Förskolekartan. Det är ett färdigskrivet brev som vårdnadshavare eller anhörig till barn kan skicka till sina förskolechefer, med en uppmaning om att samarbeta kring tio förebyggande riktlinjer och en integritetspolicy.

Alla Sveriges förskolor är markerade på kartan. De förskolor som väljer att implementera brevet i sin verksamhet markeras med en blå prick på Förskolekartan – och gör det enklare för vårdnadshavare att se vilka förskolor som väljer att arbeta aktivt med Förskolebrevets riktlinjer som främjar barns integritet. Visionen är att hela kartan ska bli blå och barns integritet är en given punkt på varje förskolas agenda.

Materialet har tagits fram i samverkan med kriminolog Maria Dufva, förskollärare och pedagogisk ledare Åsa Lindén Gretander, förskollärare Mia Lingåker, leg. psykolog Ulrika Gutgard samt Psykologer utan gränser.

* Enligt SBU:s undersökning från 2007 har en av tio flickor och en av tjugo pojkar utsatts för sexuella övergrepp, det är ungefär tre barn i en klass på 30 elever. Enligt Stiftelsen Allmänna barnhusets undersökning “Det gäller en av fem” från 2015, utsätts ett av fem barn för sexuella övergrepp, det vill säga sex barn i varje klass.

Din förskola är en av de 339 som följer Förskolebrevets riktlinjer. Det är 8089 som fortfarande inte gör det.

Tillsammans hjälps vi åt att ge alla barn den barndom de förtjänar - den utan sexuella övergrepp. Tillsammans ser vi till att tre blir noll.

Skolan ni sökte efter finns inte i vårt register. Ni kan välja att lägga till en skola antingen genom påverkan som vårdnadshavare eller som ansvarig på förskola. Använd länkarna nedan för att hamna rätt.

Jag är vårdnadshavare och hittar inte min förskola i listan. Jag arbetar på en förskola som saknas i listan.

Förskolekartan

Just nu följer 339 av 8089 förskolor Förskolebrevets riktlinjer.

Just nu följer 339 av 8089 förskolor Förskolebrevets riktlinjer.