Sätt DIN förskola på Förskolekartan

Sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt samhälls­problem i Sverige idag. Lågt räknat är det tre barn i varje klass som blir utsatta för sexuella övergrepp. Färska siffror säger nu att ett av fem barn utsätts i Sverige.* 90% av förövarna är en nära anhörig till barnen och tillsammans med förskolor kan vi förebygga problemen genom att lära barn och vuxna integritet.

Nolltolerans är det enda tänkbara målet när det gäller att värna om barns rättigheter. För att nå målet att tre barn ska bli noll, lanseras på Internationella brottsofferdagen Förskolebrevet och Förskolekartan.

Förskolebrevet är ett färdigskrivet brev som vårdnadshavare kan skicka till sina barns förskolor och dess chefer, med en uppmaning om att samarbeta kring tio förebyggande riktlinjer och en integritetspolicy.

De förskolor som väljer att implementera brevet i sin verksamhet markeras med en blå prick på en nationell karta – Förskolekartan. Kartan gör att det kommer bli enklare för vårdnadshavare att se vilka förskolor som väljer att arbeta aktivt för barns integritet.

Materialet har tagits fram i samverkan med kriminolog Maria Dufva, förskollärare och pedagogisk ledare Åsa Lindén Gretander, förskollärare Mia Lingåker, leg. psykolog Ulrika Gutgard samt Psykologer utan gränser.

Förskolebrevet är ett initiativ som sprider kunskap, implementerar förebyggande rutiner samt bidrar till dialog mellan vårdnadshavare och förskolor.

Läs våra riktlinjer
Läs vår integritetspolicy
Ladda ned och skriv ut Förskolebrevet

Skicka brevet till din förskola.

 

”Alla barn har rätt till sin barndom. Tre barn i varje klass har inte fått den rätten. Jag är en av de tre. Min mission är att tre ska bli noll.”

Elaine Eksvärd, retoriker, barnrättskämpe och grundare av Treskablinoll

 

* Enligt SBU:s undersökning från 2007 har en av tio flickor och en av tjugo pojkar utsatts för sexuella övergrepp, det är ungefär tre barn i en klass på 30 elever. Enligt Stiftelsen Allmänna barnhusets undersökning “Det gäller en av fem” från 2015, utsätts ett av fem barn för sexuella övergrepp, det vill säga sex barn i varje klass.

Förskolekartan

Just nu följer 327 av 8096 förskolor Förskolebrevets riktlinjer.

Just nu följer 327 av 8096 förskolor Förskolebrevets riktlinjer.