Riktlinjer till förskolan

Förskolebrevets riktlinjer är avsedda för er som jobbar med det viktigaste vi har – barnen. Tillsammans med er vill vi tillämpa dessa riktlinjer i landets alla förskolor. Vissa förskolor jobbar redan utefter liknande arbetssätt och direktiv. Om så är fallet ber vi er att kontakta oss, så att vi i samråd och dialog kan enas kring att ansluta förskolan till Förskolebrevet, trots att förskolans egna riktlinjer kanske är formulerade på ett annat sätt. Vårt mål är inte att just vårt dokument ska vara det enda godtagbara – vårt mål är att alla förskolor ska jobba med en systematik som skyddar barns integritet.

Klicka på de understrukna länkarna för att komma till de sidor vi rekommenderar för att uppfylla varje riktlinje. Utöver det rekommenderar vi den slutna gruppen Förskolebrevet på Facebook för att komma i kontakt med-, och dela idéer tillsammans med andra förskolor.

 1. Regelbundna fortbildningstillfällen i barns integritet samt handlingsplan vid misstanke om brott. Samtlig personal har möjlighet till fortbildning i ämnena integritet och sexuella övergrepp samt hur man upptäcker och anmäler vid misstanke. All personal på förskolan känner till sin skyldighet att anmäla till Socialtjänsten om de får kännedom om, eller misstänker att, ett barn far illa (14 kap. 1 § SoL). Förskolan har en tydlig och väl implementerad handlingsplan för hur man ska agera vid dessa tillfällen**.
 2. Information om integritetsarbetet och dess handlingsplaner i ämnet är stående punkter på förskolans föräldramöten. Förskolan informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om hur förskolan arbetar med integritetsfrågor i barngrupperna. Integritetsarbetet ska vara väl implementerat i förskolans värdegrund**.
 3. Regelbundna integritetsövningar för barnen under terminen, gärna i dialog med vårdnadshavarna så att förskolan och hemmen kan ha gemensamma övningar. Förskolan har integritetsövningar med barnen, då de bland annat lär sig om vad som är privata kroppsdelar. Arbetet ska vara väl implementerat i förskolans värdegrund för att se till att barnen från tidig ålder vet att kroppslig integritet respekteras – både den egna och andras. Bra material är förslagsvis Rädda barnens ”Stopp! Min kropp!” och boken “Liten” från Brottsoffermyndigheten***.
 4. Mobilstopp och dokumenteringsrespekt. Inga privata mobiler används i verksamheten. Detta för att undvika dokumentering och spridning av bilder på barnen. Om barnen ska fotograferas för veckobrev eller liknande får det enbart göras med förskolans egen utrustning. Om skolans utrustning lämnas in för reparation ska alla bilder först raderas. Om foton på barn läggs ut på sociala medier ska vårdnadshavare och barn ha gett sitt medgivande, och kontona ska vara låsta. Kameror och mobiler lämnas alltid utanför toalett, skötrum och vilan.
 5. Öppen dörr-policy. Förskolemiljön är utformad så att det alltid finns möjlighet till viss insyn, antingen genom en öppen dörr eller fönster med klart glas. Detta gäller givetvis inte personaltoaletten där barnen aldrig får vistas. Om ett barn vill vara för sig självt ska det vara på en plats där vuxna kan ha uppsikt över barnet. Alla ytor ska ses över med hänsyn till barnens trygghet.
 6. Kontrakt på integritetspolicy. Nyanställda samt vikarier signerar ett integritetskontrakt för att visa att de respekterar och har tagit del av förskolans integritetspolicyn. Läs vår integritetspolicy.
 7. Filter mot sexuellt övergreppsmaterial på barn på datorer och nätverk.
  Kontrollera att förskolan använder en telekomoperatör som har blockering av kända webbsidor med övergreppsmaterial på barn.Porrfilter är installerat på förskolans nätverk och på all utrustning, även förskolans mobiltelefoner. Filtret kontrolleras varje termin, genom att enkelt googla ”xxx” som är kodordet för porr på internet. Vi rekommenderar er att söka mer information på tryggwifi.seSe även över möjligheten att installera teknik som detekterar eller blockerar känt sexuellt övergreppsmaterial på barn på förskolans nätverk och/eller datorer. Det mest effektiva sättet är att installera mjukvara som detekterar själva bilderna. Om en person inom förskolan hanterar sådana bilder reagerar systemet. Den här typen av teknik fungerar för organisationer där ITmiljön hanteras centralt, som kommunala förskolor eller större friskoleorganisationer. Läs mer på netclean.se
 8. Ordinarie personal eller vikarier som är välbekanta för både verksamheten och barnen:
  – byter blöja och hjälper barnen på potta/toalett
  – ansvarar för vilostunderna och alla andra tillfällen då barnen vistas ensamma med en pedagog
  – öppnar och stänger förskolan
  För barnen ej välbekanta vikarier lämnas aldrig ensamma med enskilda barn eller barngrupp.
 9. Tillfällig eller ny personal ska kontrolleras med utdrag från Polisens belastningsregister (enligt Skolverket 2010:800). Om vikariepool används är det förskolechefens ansvar att kontrollera att utdrag har gjorts av vikariepoolen. En gång per år görs ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga anställda – ordinarie personal samt för verksamheten välbekanta vikarier.
 10. Våga se, våga fråga, våga agera – det är vårt ansvar som vuxna. Vi är inte rädda för att göra en orosanmälan – vi är rädda om barnens säkerhet.
**) 2 § i Skollagen: Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
***) Förslag på material. Rädda barnens broschyr ”Stopp! Min kropp!”. Brottsoffermyndighetens material “Jag vill veta” och “Liten och trygg”. Stiftelsen Allmänna Barnhusets “Dags att prata om” och “Våga se, våga agera”. Säkra varje unge – kostnadsfria utbildningar för vuxna, barn och ungdomar för att förhindra sexuella övergrepp på barn.

Förskolekartan

Just nu följer 339 av 8089 förskolor Förskolebrevets riktlinjer.

Just nu följer 339 av 8089 förskolor Förskolebrevets riktlinjer.